Revisorsgruppen växer !!!

2016-12-27

I Malmö har Louise Dahlström åter börjat på kontoret efter en kortare utflykt. I Stockholm har Madelaine Lindh börjat. Båda jobbar med redovisning. Fler anställda är på väg in under början på 2017.

Tack alla kunder och anställda för ett bra 2016 så ser vi fram emot ett fantastiskt 2017 tillsammans.

« Tillbaka