Kunder

Kunder

Revisorsgruppen vänder sig framför allt till tre typer av kunder: ägarledda lokala bolag, internationella företag med moderbolag och/eller dotterbolag i Sverige samt mindre, noterade svenska bolag.

Läs mer om vad de säger om oss via länkarna i vänsterkanten.