Redovisning

Med redovisning och administration tar vi hand om pappersarbetet, så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Genom våra auktoriserade redovisningskonsulter kan vi vara en del av – eller hela – er ekonomiavdelning. Vi kan sköta den löpande bokföringen, upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration. Vi kan också ta hand om lönehantering, fakturering och se till att skatter och avgifter sköts korrekt.

Med eKontoret får du möjlighet till full insyn i ditt företags siffror. Här kan du också själv bokföra och sköta en del av redovisningen och därigenom hålla kostnaderna nere.

Exempel på tjänster:

  • Bokföring
  • Löner
  • Skattedeklarationer
  • Bokslut
  • Årsredovisningar
  • Deklarationer

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer!