Revision

Vi lägger ner ett stort engagemang på att leverera kvalificerade revisionstjänster till små, medelstora och stora företag. Vi har en varierande erfarenhet av branscher och företag, alltifrån enmanskonsulter, byggföretag, utvecklingsföretag till bostadsrättsföreningar. En förutsättning för att utföra en bra revision är att ha en bra relation till kunden. Bra relationer skapar vi genom att tydliggöra revisionsprocessen så att kunden förstår vad som skall göras, när det skall göras, och hur. Vi har inga revisorer som sitter i kammaren utan vi arbetar helst ute i verkligheten hos kunden.

En årlig oberoende revision är en kvalitetssäkring av ett företag och skapar samtidigt trygghet och förtroende för alla intressenter. Med kvalitetssäkra finansiella rapporter kan företagsledningen känna sig trygg med att fatta affärsmässiga beslut. Därför är revisionen en självklarhet. Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och din privatekonomi och komma med råd anpassat för just dig. Vi vill fungera som ett bollplank som kan din verksamhet och som du löpande kan diskutera med.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Revision av aktiebolag
  • Revision av bostadsrättsföreningar
  • Redovisningsfrågor
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Koncernredovisningar
  • Deklarationer för bolag och privatpersoner
  • Skattefrågor och skatteplanering
  • Bolagsbildningar
  • Bostadsrättsbildningar

Kontakta oss

Oavsett fråga så hjälper vi dig i rätt riktning

Kom i kontakt
Kontakta oss
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy