Skatt

Skatteavdelningens målsättning är att vara tillgängliga när kunden behöver det och erbjuda snabb återkoppling utöver att givetvis leverera optimala lösningar och förslag.

Genom Revisorsgruppen får du tillgång till bred kunskap inom beskattning av både individer och bolag – och i andra frågor som rör ägande inom exempelvis familjeföretag. Genom vårt internationella nätverk kan vi också erbjuda rådgivning ”på plats” för att ge snabba svar om lokala skatteregler i andra länder.

Som kund hos Revisorsgruppen har du tillgång till ett brett spektrum av rådgivningstjänster inom skatteområdet. Några exempel:

  • Beskattningen i ägarleda företag och dess ägare
  • Bolagsbeskattning
  • Företagsförvärv, så kallad due diligence
  • Fusion
  • Generationsskifte
  • Moms
  • Deklarationer
  • Personbeskattning
  • Skatteplanering
  • Transaktioner